Gisteren vond de webinar plaats van V&VN Jong Professionals in samenwerking met JongRAAT. Het thema was behoud van de jong zorgprofessional. Samen met mijn collega Esther mocht ik wat vertellen tijdens de webinar.

Eerste webinar

We waren met ongeveer 12 deelnemers en voor mij was het dit de eerste webinar die ik heb gegeven. Ik mocht hierbij iets vertellen over JongRAAT en V&VN Jong Professionals omdat ik bij beide groepen ben betrokken. JongRAAT houdt zich bezig met de tekorten in de zorg en richt zich met name op de jong zorgprofessionals en de professionals die pas een aantal jaren werken in de zorg.

Mentimeter

De webinar begon met een mentimeter waarin aan de deelnemers een aantal vragen wordt gesteld en waarbij de uitkomsten gelijk te zien zijn. De laatste vraag of de deelnemers tevreden  waren met waar zij werkten was verschillend. Een deelnemer gaf aan dat zij door het werkklimaat juist naar een andere werkplek was gegaan.

Het gaat om ‘maatwerk’

Mijn collega Esther is staffunctionaris HRM, Beleid en Organisatie. Zij vertelde over wat zij ziet bij de instroom en uitstroom in het bedrijf. Het gaat om maatwerk en dat betekent dat je rekening moet houden met de persoon die je voor je hebt. Sommige collega’s zijn moeder of andere collega’s willen een huis kopen. Er zijn verschillende factoren die meespelen als je ergens gaat werken. Als hier niet over wordt gepraat, dan is het lastiger om op de plek waar je werkt te blijven. Ook gaf Esther het goede voorbeeld van het gebruik maken van talenten van de persoon en ook te horen hoe diegene zich wil ontwikkelen en mee bezig wil houden. Het kan al een groot verschil maken als iemand een extra verantwoordelijkheid krijgt.

Vervolgens gingen we uiteen in twee verschillende deelgroepen met ieder een thema om met elkaar in gesprek te gaan zodat we eerder aan het woord konden zijn. Zelf zat ik in een groepje waar ik de twee andere deelnemers al een beetje kende. Een deelnemer zou binnenkort in het ziekenhuis gaan werken wat dichter bij huis was en waar twee opleidingen werden aangeboden. Dit paste bij ons thema ontwikkeling. De conclusie was dat je meer gemotiveerd bent om in de zorg te blijven als je je verder kan ontwikkelen en daardoor ook gerichter kan bijdragen aan bijvoorbeeld een ziekenhuisafdeling. De andere deelnemer gaf aan dat je je soms beperkt kan voelen als je alleen maar moet wassen en aankleden en je eigenlijk zelf meer verantwoordelijkheden wil hebben. Zelf denk ik dat het belangrijk is om het gevoel te hebben dat je je goed kan ontplooien in je werk.

Als laatste gingen we weer terug bij de andere groep en bespraken we wat voor verhalen we hadden uitgewisseld. Het kwam naar voren dat dit soort meetings belangrijk zijn en ook vaker gehouden moeten worden. We moeten elkaar kunnen opzoeken met enige regelmaat en op elkaar intunen wat er speelt en dit vervolgens ook terug te nemen op de plek waar je werkzaam bent. Doordat we elkaar steunen kunnen we het langer volhouden en werken aan de verandering die er in de zorg zou moeten komen.

 

Achtergrond

JongRAAT

JongRAAT  is gestart in maart 2019 vanuit een samenwerking tussen Utrechtzorg en de beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN). RAAT staat voor Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. We bestaan uit een groepje van jonge verpleegkundigen die werkzaam zijn op verschillende plekken in de zorg zoals het ziekenhuis, revalidatie en huisartsenpraktijk. We willen graag elkaar inspireren met het werk dat we doen . We willen dat het plezierig is om in de zorg te werken zodat het ook aantrekkelijk wordt om in de zorg te werken. Het behouden van medewerkers is erg belangrijk zodat er in de toekomst genoeg mensen zijn die in de zorg willen werken. Hiervoor gaan we ook in gesprek met bestuurders in de zorg. Ook hebben we secretaris Erik Gerritsen van het ministerie van VWS bezocht om met hem in gesprek te gaan. Op 3 december 2019 hebben we vanuit JongRAAT een presentatie gegeven met vier problemen in de zorg en vier handvatten om hiermee in organisaties aan de slag te gaan.  JongRAAT kan worden uitgenodigd om in gesprek te gaan en mee te denken over het implementeren van mogelijke oplossingen. Het groepje is aan het begin van de ontwikkeling maar het is de bedoeling dat er meer verzorgenden en verpleegkundigen aansluiten. Eigenlijk zijn ook andere zorgverleners van harte welkom om te werken aan laten verdwijnen van de tekorten.

V&VN Jong Professionals

Bij de andere groep V&VN Jong Professionals is er ook een netwerk betrokken wat meer gericht is op verzorgenden en verpleegkundigen. Het gaat om het bijdragen aan de kwaliteit van het uitoefenen van het vak. Daarom worden onder andere deze webinars georganiseerd met telkens een ander thema. Het netwerken is verder ook belangrijk om elkaar te kunnen vinden. Ik denk dat dit nog te weinig wordt gedaan. Het uitwisselen van ideeën en naar elkaar luisteren zou elkaar moeten inspireren. Het draagt ook bij dat je kwaliteit van zorg kunt blijven bieden. Ik ben pas sinds vorig jaar augustus betrokken bij het groepje en heb vanwege corona de leden nog niet in het echt ontmoet maar daar komt gauw verandering in afhankelijk van de regels. Ook hier zijn meer leden nodig om bezig te zijn met de kwaliteit van het vak.

 

 

Share: